A tak o to prezentuje się i funkcjonuje punkt medyczny, w którym

znajduje się mnóstwo sprzętu potrzebnego do pomocy poszkodowanym